Cười: Người dẻo

Cười Thứ tư, 9/4/2008, 00:44 (GMT+7)