Cười như người lớn khi được tắm bơi

Em bé cười như người lớn khi được tắm bơi

Cười Thứ sáu, 28/12/2012, 11:18 (GMT+7)