Cười: Ôtô chạy dưới nước

Cười Thứ năm, 17/4/2008, 21:07 (GMT+7)