Cười: Phun nước ra đằng mồm

Cười Thứ hai, 10/12/2007, 00:38 (GMT+7)