Cười: Quay chậm viên đạn bay

Cười Thứ hai, 28/4/2008, 14:45 (GMT+7)