Cười: Xếp tòa nhà bằng 22.000 lá bài

Cười Thứ tư, 7/5/2008, 09:30 (GMT+7)