Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong tay Mai Siêu Phong đấu Quách Tĩnh

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh. Nổi danh nhất với võ công này là Hắc Phong Song Sát, Đồng Thi Trần Huyền Phong và Thiết Thi Mai Siêu Phong. Võ công này tuy tuyệt thế nhưng cũng nhiều lần bị đối thủ cao siêu hơn đánh cho tơi tả.

Cười Thứ hai, 7/12/2015, 15:12 (GMT+7)

Loading