Đám đông bất ngờ trước cách hành xử của viên cảnh sát

Thay vì nhường chiếc ghế trống cho bà lão thì viên cảnh sát lại dành lấy nó cho mình và vô tư ngồi đọc báo.

Cười Thứ bảy, 10/10/2015, 09:39 (GMT+7)