Đánh nhau với ngỗng

Người đàn ông đang đi đường thì bị con ngỗng lao đến sinh sự.

Cười Thứ sáu, 30/3/2012, 14:00 (GMT+7)