Đánh thức bằng chiêng

Không thú vị gì khi được bạn bè gọi dậy như thế này.

Cười Thứ tư, 10/4/2013, 12:00 (GMT+7)