Đi làm khi say rượu

Người đàn ông vác chiếc cặp bước đi với dáng xiêu vẹo, hết nghiêng bên này lại đổ sang bên kia.

Cười Thứ sáu, 9/3/2012, 14:00 (GMT+7)