Đi ngược chiều thang cuốn

Một số người đã chọn nhầm thang cuốn dẫn đến kết quả là họ phải rất vất vả mới đi lên được tầng trên.

Cười Chủ nhật, 6/5/2012, 14:00 (GMT+7)