Đinh tặc Lý Hải khiến Việt Hương thất vọng

Thuê Lý Hải đi rải đinh để mình vá xe và trộm IC nhưng Việt Hương đã sớm thất vọng vì cách làm của đinh tặc này.

Cười Thứ năm, 30/7/2015, 15:00 (GMT+7)