Đổ bột vào người khi đang tắm

Giả ma để dọa bạn, ném bóng vào đầu, rắc bột vào người khác khi họ đang tắm...

Cười Thứ bảy, 31/3/2012, 14:00 (GMT+7)