Đoàn Dự dùng Lăng Ba Vi Bộ khiến đối thủ 'ngửi khói'

Đây là một môn võ học của phái Tiêu Dao được Đoàn Dự phát hiện tại nước Đại Lý - Vô Lượng sơn. Lăng Ba Vi Bộ là dựa vào Chu Dịch 64 quẻ phương vị mà diễn biến thành. Lúc chiến đấu dựa vào bộ pháp này khiến cho đối thủ không có cách nào đánh trúng bản thân. Mặt khác Lăng Ba Vi Bộ có thêm một loại công dụng là khi bước chân chạy hết 64 quẻ đúng một chu thiên thì nội tức cũng đã vận chuyển được một chu thiên vì vậy mỗi khi đi một vòng thì nội lực lại có tiến triển. Tuy vậy Đoàn Dự chủ yếu dùng chiêu này để cho đối thủ 'ngửi khói' là chủ yếu.

Cười Thứ ba, 8/12/2015, 11:10 (GMT+7)

Loading