Đừng bao giờ trêu người khác khi vợ mình xấu

Khi vợ xấu thì đừng trêu người khác với bất cứ hình thức nào.

Cười Thứ bảy, 11/7/2015, 13:32 (GMT+7)