Đừng bao giờ trêu người khác khi vợ mình xấu

Khi vợ xấu thì đừng trêu người khác với bất cứ hình thức nào.

Cười Chủ nhật, 12/7/2015, 00:08 (GMT+7)