Đừng ngủ khi đứa bạn thân còn thức

Đang say giấc nồng thì anh chàng bị bạn của mình đẩy thẳng ra sông.

Cười Thứ tư, 23/12/2015, 16:10 (GMT+7)

Loading