Được cảnh sát tha vì tưởng nhầm 'thần tượng'

Giấy phạt đã được xé nát và hai cảnh sát cũng rất vui vẻ khi họ nhận ra người vi phạm giao thông là 'thần tượng' của mình.

Cười Thứ năm, 8/10/2015, 09:42 (GMT+7)