Đường Tăng chạy trốn yêu quái

Đường Tăng cùng Bát Giới và Sa Tăng đã bỏ chạy khi Ngộ Không một mình đối đầu với yêu quái.

Cười Thứ hai, 18/1/2016, 13:00 (GMT+7)

Loading