Giả chết không thành công

Cười Thứ năm, 16/6/2011, 17:15 (GMT+7)