Hai người đàn ông nhường nhau hôn người đẹp

Từ việc tranh nhau hô hấp nhân tạo cho cô gái, hai anh chàng đã sẵn sàng nhường cho người kia làm công việc cao cả ấy.

Cười Thứ tư, 22/7/2015, 00:07 (GMT+7)