Hoài Linh mất tiền oan vì giúp Chí Tài tán gái

Có lòng tốt cho Chí Tài mượn tiền để lấy lòng gái đẹp nhưng Hoài Linh không ngờ người bạn mình lại mang tiền cho người khác.

Cười Thứ năm, 11/6/2015, 11:29 (GMT+7)