Hoài Linh rơi vào cảnh 'làm ơn mắc oán'

Có lòng tốt giữ đồ giúp, Hoài Linh chẳng những không được cảm ơn mà trái lại còn bị nghi ngờ.

Cười Thứ bảy, 26/12/2015, 21:52 (GMT+7)

Loading