Hoạt hình Larva: Nhờ ong đấm bóp

Vì không thể rút chiếc nút chai ra khỏi ngòi nên những cú chích của ong giờ thành những cú đấm bóp cho hai con giòi.

Cười Thứ tư, 5/12/2012, 14:00 (GMT+7)