Hồng Thất Công (Bắc Cái) đấu Âu Dương Phong (Tây Độc)

Đả cẩu bổng pháp là bộ bổng pháp (côn, gậy) chỉ có bang chủ đời trước đích thân truyền thụ cho bang chủ đời sau, là một loại Côn pháp chí cao. Từ lâu côn pháp này đã nổi danh nhưng song đến đời Hồng Thất Công, bang chủ thứ 18 của Cái Bang, thì mới thật sự uy trấn giang hồ.

Cười Thứ ba, 8/12/2015, 11:08 (GMT+7)

Loading