Hút lòng đỏ trứng gà siêu đẳng

Tách riêng lòng đỏ với lòng trắng bằng cái chai.

Cười Thứ hai, 27/8/2012, 10:43 (GMT+7)