Điều khiển mặt theo bài hát

Chàng trai biểu diễn khả năng thay đổi khuôn mặt theo từng cung đoạn của bài hát.

Cười Chủ nhật, 27/11/2011, 14:00 (GMT+7)