Khi bữa ăn bị chi phối bởi công nghệ

Thay vì dùng bữa ngon lành thì gia đình này lại tận dụng mọi giây có được để dùng điện thoại.

Cười Thứ sáu, 22/4/2016, 10:40 (GMT+7)