Khỉ cưỡi rùa

Cười Thứ ba, 28/6/2011, 09:05 (GMT+7)