Khi không thể cắt tóc cho khách

Cười Thứ năm, 17/2/2011, 17:17 (GMT+7)

Loading