Khi người đẹp an ủi cảnh sát ghi giấy phạt

Thấy mọi người cố thanh minh mà không nhận giấy phạt đã khiến viên cảnh sát hết sức đau buồn.

Cười Thứ sáu, 23/10/2015, 13:36 (GMT+7)