Làm ơn mắc oán

Có lòng tốt ra tay giúp đính lại mái tóc giả của ông cụ nhưng người công nhân chỉ nhận được sự trách móc và ngăn cản thay vì lời cảm ơn.

Cười Thứ sáu, 4/12/2015, 16:36 (GMT+7)