Lộ đạo cụ

Người đàn ông để hở nguyên phần sau của mình và dây cáp hỗ trợ khi đang được kéo lên.

Cười Thứ bảy, 31/12/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: