Lương Triều Vỹ sập ải mỹ nhân của Xuân Bắc

Không cầm lòng được trước mỹ nhân mà Xuân Bắc đưa ra, Lương Triều Vỹ đã nói ra nơi trú ẩn của Vân Dung và Quang Thắng.

Cười Thứ bảy, 10/10/2015, 11:13 (GMT+7)