Mất cả hàm răng vì nghe lời đứa bạn

Chú sâu nhỏ không ngờ rằng mình lại trả giá đắt như thế khi nghe lời nhổ răng theo cách mà đứa bạn bày cho.

Cười Thứ năm, 23/7/2015, 14:00 (GMT+7)