Mèo dắt cho đi dạo

Không cần mất thời giờ của chủ, hai con vật này cũng tự chơi được với nhau.

Cười Thứ bảy, 30/3/2013, 12:00 (GMT+7)