'Mình đồng da sắt' của Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì đã vượt qua được thử thách khi nằm trên hàng ngàn chiếc đinh nhọn và sức nặng của những tảng đá nặng phía trên.

Cười Thứ sáu, 9/10/2015, 10:15 (GMT+7)