Nam Tào và Bắc Đẩu hát nhạc chế mời rượu Táo xã hội

Táo xã hội đã được chính tay Nam Tào và Bắc Đẩu vừa hát vừa mời rượu.

Cười Thứ hai, 22/2/2016, 15:00 (GMT+7)