Ngã lộn nhào vì mắc bẫy cương thi

Đạp xe nhưng mải lo nhìn cương thi, anh chàng đã phải trả giá.

Cười Thứ hai, 15/2/2016, 13:00 (GMT+7)