Ngớ người khi bà vợ xuất hiện

Ông bố đã buồn ra mặt khi đang vui cùng con trai thì bà vợ xuất hiện phía sau.

Cười Thứ năm, 23/7/2015, 00:09 (GMT+7)