Ngớ người vì trở thành 'tội đồ'

Có lòng tốt giúp anh công nhân giữ dây nhưng nhiều khách bộ hành không ngờ rằng mình đang bị đưa vào bẫy.

Cười Thứ hai, 14/9/2015, 10:49 (GMT+7)