Người phụ nữ đập đầu vào cột vì mải nhìn trai đẹp

Thay vì tập trung vào chạy bộ thì người phụ nữ này lại có việc khác quan trọng hơn và phải trả giá vì đều đó.

Cười Thứ tư, 21/10/2015, 14:49 (GMT+7)