Nhà vệ sinh tự trôi ra giữa hồ

Cười Thứ ba, 31/5/2011, 17:18 (GMT+7)