Nhậm Ngã Hành ác chiến cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái

Hấp Tinh Đại Pháp dùng để hút nội lực của người khác để cho chính mình dùng hoặc đem nội lực của người khác xóa bỏ. Người nổi danh với tuyệt thế võ công này chính là Nhậm Ngã Hành.

Cười Thứ hai, 7/12/2015, 15:13 (GMT+7)

Loading