Nhất Dương Chỉ của Đoàn thị thử tài Kim Luân Pháp Vương

Đây được xem như là 2 võ công tuyệt ký của Đại Lý Đoàn Gia. Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long tự mới được truyền dạy. Nhất Dương Chỉ xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ và Anh Hùng Xạ Điêu. Mặc dù vậy trong Thần Điêu Đại Hiệp vẫn thấy môn võ này xuất hiện và khiến cho Kim Luân Pháp Vương khốn đốn.

Cười Thứ ba, 8/12/2015, 11:10 (GMT+7)

Loading