Nhảy cắm đầu vào mông bạn

Cô gái định chơi trò nhảy ngựa nhưng không ngờ cú nhảy không thành công đã xô ngã bạn mình.

Cười Thứ bảy, 5/11/2011, 16:00 (GMT+7)