Nhảy quá cao nên bị ngã

Cười Thứ sáu, 15/4/2011, 17:21 (GMT+7)

Tags: