Nhảy quá ngắn

Cười Thứ sáu, 15/4/2011, 17:23 (GMT+7)