Nhét thư như... ăn cướp

Tốc độ và sự thành thục của người phụ nữ trong video có thể khiến người xem chóng mặt.

Cười Thứ sáu, 8/3/2013, 12:00 (GMT+7)

Loading